Media

Programs

Next Steps

Contact Us

10123 Princess Elizabeth Ave, NW

Edmonton, AB, T5G 0X9

780-471-2250

churchinfo@clifec.org

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon